برقکارrss
برق و ایمنی

0.00 (0 رای)
rasty 21     500
شیراز
توضیحاتاجرای برق ساختمان توسط متخصصین این امر

درباره کارران

وب سایت کارران به طور خلاصه نقطه اتصال کارفرمایان ساختمان به استادکاران، پیمان کاران، طراحان و ارائه کنندگان محصولات ساختمان است. 

(کارران در لغت به معنی کارگزار و پیشکار میباشد که به نوعی بیان کننده ی پلتفرم کاری سایت نیز میباشد)

Search